Napisz do nas Formularz zgłoszenia na kurs

- Formularz zgłoszeniowy -

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko rodzica

Data urodzenia dziecka
Rok-miesiąc-dzień

Telefon

Adres email

Numer Szkoły/Przedszkola

Wybór zajęć

Wybór zajęć pokazowych

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór zajęć regularnych

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Wybór terminu zajęć

Dane do umowy

Adres zamieszkania

Skąd się o nas
dowiedzieliście?

Zgłaszający wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i gromadzenie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika w celu wysyłania informacji o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.

Weryfikacja

- Mapa Dojazdu -